Portret van Mathieu Dorfmann

Een gunstige context voor bio

“Plein Jour weerspiegelt niet enkel een consumptietrend. Het is een dynamische sector die zich elke dag opnieuw inzet en organiseert om te voldoen aan de noden van een generatie veeleisende consumenten op zoek naar gezonde verantwoorde voeding.

Het opkomen van bio is één van de meest opvallend fenomeen van de laatste jaren in de grote distributiesector. In 2019, waren bio-producten verantwoordelijk voor 93% van de groei van consumptiegoederen in Frankrijk, wat een vooruitgang van 19% betekend voor de zakencijfers.

Een andere vaststelling die plaats vond, sedert het begin van de covid 19 pandemie, is dat de verkoop van bio-producten veel dynamischer is dan deze van conventionele producten, wat erop wijst dat de markten voorrang hebben gegeven aan producten die als kwalitatiever worden beschouwd.

Sedert maart, heeft de Lock down, de consumptie drastisch gewijzigd in Frankrijk,
met een opmerkelijke uitbreiding van de bio-dynamiek.

Deze vaststelling zou een gunstig invloed kunnen hebben op het aanvaarden van een groter aantal alternatieve producten en zo voor een beslissend keerpunt zorgen in het voedingsgedrag van de Fransen. Samengevat kan men stellen dat; de sanitaire crisis in dewelke we ons bevinden de verdelers (distributeurs) aanmoedigen om het assortiment verse producten uit te breiden. Als doelstelling staat voorop; beantwoorden aan de muterende ( veranderde)consumptie, vooral wat de thuis consumptie betreft (beperkte bezoeken aan restaurants, verminderde verplaatsingen, thuiswerk) die een forse vooruitgang boekt en voor wie de kwaliteit het merkbaar haalt op de kwantiteit. Deze tendens blijkt te bevestigen dat het bio-fenomeen zich duurzaam aan het vestigen is in de voedingssector (voedingsindustrie)

Portrait de Mathieu Dorfmann

Wilt u meer weten over onze producten? Wij sturen u de volledige catalogus!

Nos emballages / produits peuvent faire l’objet d’une consigne tri
www.consignesdetri.fr